Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 13 augusti 2019

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Inga Lönn 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Inbjudan till Landsbygdsting 4/10 i Näshulta, Från skattemyndigheten ang. fastighetstaxering klassas som industrifastighet. 

Information:

Nya medlemmar: Fyra nya medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom.

Aktivitetslista För att informera alla bör en lista sättas upp på dörren med vad som händer i Skebokvarnsgården. Denna lista blev lång och kommer att göras av Sten

Caféet: Är under kontroll.

El-genomgång är gjord av Sten och Gunnar inga större anmärkningar som behöver åtgärdas.

Medlemsförslag att det skulle vara bra med en klocka i köket.

Nomor har kollat den 18 juli om det fanns något mögel, inget som behöver saneras.

Fotvård startar upp den 28 aug och den 11 sept.

Massage den 29 och 30 sept Amy gör schema.

Två postlådor

Är inköpta 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut, är under kontroll. En budgetjustering gjordes och ska renskrivas. Vi har blivit erbjuda att inköpa ett piano men efter diskussion kom vi fram till att inte köpa något piano.

Behovslista

Amy och Gudrun gör en köksinventering.

Reflektion ”Öppet Hus” 4 juli

Det var mycket uppskattat med tacobuffén

Trygghetsvandringarna på Kommunens hemsida.

Protokollet har inte lagts ut än. Monica A. har efterfrågat det.

Reflektion ”Öppet Hus” 1 aug

Det var uppskattat. 

”Öppet Hus” 5 september

Diskuterades att ha fiberinformation med Hans-Göran och Ritva men det visade sig inte gå så det får vi skjuta på.

Datum för värdträff.

22 oktober kl. 18.00.

Sykvällar

Ett förslag har inkommit att bjuda in till sykvällar på Skebokvarnsgården måndagar från kl. 15 till kl. 20, man tar med det man vill sy och symaskin- Förslaget är att man börjar den 2 september.

Hälsoveckan 21-29/9

25/9 Qigong och Yoga, 26/9 Prova på att spela Boule,

Reflektion utflykt för styrelsen

En mycket trevlig dag. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. att inköpa en ”mygga” 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Å. att inköpa en symaskin. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Å. att återkomma med förslag på muggar. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Yngve att inköpa varmvattenberedare. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Å. att inköpa två sängar. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. att inköpa en stående fläkt. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Amy att inköpa 3 caféstolar. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A.att inköpa en klocka till köket 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 17 september  kl. 10. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Detta händer på 

Skebokvarnsgården

 

22 augusti

Boule kl. 15

28 augusti

Fotvård

29 augusti

Boule kl. 15

2 september

Syverkstad k. 15 - 20

5 september

Öppet Hus kl. 18

5 september

Boule kl. 15

7 september

Hembygdsföreningen Pubafton kl. 18

8 september

Höstmarknad

9 september

Syverkstad k. 15 - 20

11 september

Fotvård

12 september

Boule kl. 15

16 september

Syverkstad k. 15 - 20

19 september

Boule kl. 15

23 september

Syverkstad k. 15 - 20

25 september

Hälsoveckan Qigong, Yoga

26 september

Hälsoveckan Prova på Boule kl. 15

29 september

Massage

30 september

Syverkstad k. 15 - 20

30 september

Massage

3 oktober

Öppet Hus Ljusstöp kl. 18

3 oktober

Boule kl. 15

7 oktober

Syverkstad k. 15 - 20

14 oktober

Syverkstad k. 15 - 20

21 oktober

Syverkstad k. 15 - 20

22 oktober

Värdträff  kl. 18

28 oktober

Syverkstad k. 15 - 20

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28