Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 1 november 2018

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Monica Andersson.

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Gudrun Lindgren

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Info från IP-only, Offertförfrågan från Swedbank, Nyhehetsbrev från Bygdergårdarnas riksförbund samtliga lades till handlingarna.

Återkopplingar:

USB-minne med gamla bilder är på gång.

Seriekopplade brandvarnare det finns 4 st på nedervåningen en har satts upp i hallen på övervåningen, Inga begär en offert på att byta alla plus två till för övervåningen.

Bullermätning hos trafikverket har inget hörs ifrån.

El-genomgång är på gång.

Bona golven, två offerter har inkommit.

Fiskgjusen/Örnen Mårten Lidström kommer med en mindre örn.

Information:

Nya medlemmar: En ny medlem är registrerad.

Bokningarna: Gicks igenom.

Mus/råttbekämpning: Micael och Yngve har försökt att täta alla tänkbara införsels hå med nät, verkar har funkat.

Byggde nätverket: Träffades den 22 oktober i Mellösa. Det diskuterades bl.a Välkomstskyltar till samtliga orter i Flens kommun, Trygghetsvandringar, Trafik- och säkerhetsfrågor, Marknadsföringsplan.

Info från skyltgruppen som Monica A. ingår i: Vi har framfört att en skylt skulle kunna placeras mitt i Skebokvarn vid busshållplatsen som är kommunal mark detta har nu accepterats så nu ska man titta på de andra orterna men för vår del så är det klart så att en skylt kan sättas upp innan den 1 juli 2019.

Diskussion:

Reflektioner Värdträffen:

Träffen var bra där vi kunde presentera vad vi gjort och få synpunkter.

Reflektioner från hälsoveckan:

Positivt men lite mindre folk i år.

Reflektioner från musteriet den 7 okt:

Ett 20-tal kom och mustade och det flöt fint

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll. Vi har fått ett föreningserbjudande från banken om bl.a. swisch som Monica A. och Inga ska åka in och diskutera med dem.

Folder om Skebokvarn: Det finns qvick-fixpengar att söka för detta, ett samarbete med Hembygdsföreningen behöver upprättas, så det återkommer.

Trivselkväll den 12 nov.: På träffen bör vi diskutera hur vi ska göra med framtida träffar.

Julmarknaden: Planeringen fortsätter, Hembygdsföreningen kommer att sälja grillkorv.

Behovslistan:

Gicks igenom och kompletterades.

Verandan:

Micael och Yngve var inbjudna till denna punkt, det visa sig nu när man hållit på med råttbekämpningen så har man sett att underliggande reglar ligger på marken och har börjat ruttna under verandan vilket måste åtgärdas.

Nytt tema i stället för Ull-verkstaden: Ull-verkstaden tar time out efter 10 år. Diskuterades att möjlighet finns för att Bygderådet stödjer annat tema om intresse finns.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inköpa en kompressor till pellets aggregatet för ca: 5000 -7000 kr då detta har gått sönder.

Styrelsen beslutade att avvakta med boning av golven till i vår.

Styrelsen beslutade att ”SKEBOVÅFFLAN” introduceras den 18 nov (detta är en belgisk våffla med crème fraiche, röd lök och rom)

Styrelsen beslutade att åtgärda verandan i vår.

Styrelsen beslutade att uppdra till Amy att inköpa ett toastjärn.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 27 november kl. 10,00

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28