Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 14 november

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Monica Andersson.

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Anne-Marie Eriksson

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Inga nyinflyttade, Nyhetsbrev från Bygderåds distriktet.

Information:

Hemsidan: Användarnamn och lösenord bör arkiveras.

Nya medlemmar: En nya medlem.

Bokningarna: LRF har hyrt salen den 4 dec. IP-Only/Net-El har hyrt cafédelen måndag – torsdag troligen fram till april 2018.

Köksansvariga: Sopsorteringen bör märkas uppdetta görs av köksansvariga, rapporterades att köket är under kontroll och fungerar bra.

Net/el; Har påtagit sig städningen och bokat städfirma som städar fredagar

Slutredovisningen av projektet: är gjord. Vissa korrigeringar är gjorda då Jordbruksverket underkände två kvitton på tillsammans på 1626 kr.

Inköp/IKEA: En hörnbokhylla är inköpt och monterad i rummet på övervåningen.

Tjänsteskrivelse från LEADER: Leader Sörmland ger oss bara lovord på projektets genomförande till Jordbruksverket.

Budget för 2018: Tages upp på nästa styrelsemöte.

Vattenläckaget:  Rörfirman och snickaren nu ska lämna prisuppgift., Men det kommer inte att kunna åtgärdas förrän efter helgerna Valter som är kontaktperson för försäkringen har kontaktat försäkringsbolaget

Diskussion:

Ekonomi nuläget

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll.

Behovslistan

Gicks igenom vad som är gjort och vad som återstår. En radio med CD, TV till salen, Router när vi får fiber kompletterades listan med.

Träffen med föreningarna den 28/11

Diskutera svaret från kommunen om ortsutvecklingen som inte är svar på våra frågor. Vidare att diskutera om det är lämpligt att Skebokvarns Bygderåd är Ambassadör och kontaktperson för trafikfrågor i Skebokvarn.

Nätverksträffen i Årdala den 22/11

Monica A., Monica Å, Tomas Å. och Sten deltager.

Intresse för bokcirkel?

Fråga om intresse finns på trivselkvällen den 4 december.

Intresse för att laga mat tillsammans

Tar upp det i januari 2018.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inbjuda samhällsbyggnadens förvaltningschef och ordförande till mötet den 28 november kl. 18,30 för att diskutera svaret från kommunen om ortsutvecklingen.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 14 december kl. 10.00.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28