Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 21 augusti 2018

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Anne-Marie Eriksson 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Nyhetsbrev Länsbygderådet, Info från IP-Only, Remiss angående ”Idrott och.Fritidspolitiskt program” dessa lades till handlingarna. 

Information:

Nya medlemmar: En ny medlem är registrerad.

Bokningarna: Gicks igenom.

Caféet: Våffeljärnet fungerar inte bra ibland så vi får prova ett annat. Den 9/9 är det Eila, Margitha och Karin, Höstmarknad/skördemarknad blir den 16/9.

Vattenskadan/Lägenheten: Är slutredovisad.

Böcker skänkta av Inger Uggla: Finns att köpa i stora salen.

Frysen i LGH/Planket vid parkeringen: Cylinda är kontaktade för felsökning, planket är lagat.

Integretetspolicy: Kolla till nästa styrelsemöte.

Nyinflyttade: 2 stycken välkomstbrev är utsänt. 

Diskussion:

Reflektioner från Boulepremiären:

Mycket positivt med mycket folk.

Reflektioner från Trubaduraftonen 30/5:

Det var mycket folk som kom och det blev en stor summa till bancancerfonden..

Reflektioner från innedagen 28/5:

Det fungerade bra och mycket blev gjort.

Höstmarknaden den 16/9

Affischer ska göras, tala med Karin om att texta gatuprataren.

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll.

Behovslistan:

Gicks igenom och kompletterades.

Säkerhetsfrågor

Monica kontaktar Elgunnar som tillsammans med Sten går igenom om det behöver att göras något beträffande elen. 

Årsplaneringen

Nästa trivselkväll blir den 1 oktober prova på akvarellmålning med Lena Scott, möjlighet till massage av Anneli Erling Höstmarknad den 16 september, Hälsovecka vecka 39.

Träff om ortsutvecklingsplanen 23/8:

Monica, Inga och Sten deltar.

Skebovåfflan:

Tas upp på värdträffen 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att kalla till värdträff den 4 oktober kl. 18.00. 

Styrelsen beslutade att följande utlåningsregler ska gälla:

Medlem i bygderådet kan efter förfrågan hos styrelseledamot tillåtas låna t.ex. stolar bord och annat som bedöms att vara utlåningsbart.

 Styrelsen beslutade att kontakta banken för att få ett SWISH nummer

 Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 25 september, 30 oktober, 27 november kl. 10,00

 Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28