Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 27 juni 2019

Plats: Monica Anderssons växthus. 

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Gudrun Lindgren 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: FörteckningBygdegårdar i Sörmland, Från Flens Kommun remiss idrottspolitiskt program tas upp med nätverket, Info från IP-Only, Från Flens Kommun inbjudan till Hälsoveckan, 

Återkopplingar:

Bullermätning hos trafikverket fått ett positivt svar vilket innebär att de troligtvis ska byta fönster..

El-genomgång är på gång men inte klart.

Nyinflyttade/Välkomstbrevet när en styrelseledamot får reda på någon som flyttat in så överlämnas Välkomstbrevet.

Läges info nätverket 3:e mötet minnesanteckningar finns på expeditionen.

Mugg med Skebomotiv diskuterades och uppdrogs till Monica Å.t kolla vad som finns.

Mygga kollar med Yvonne som har stadsvandringar i Flen. 

Information:

Nya medlemmar:  Inga nya medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom.

Caféet: Är under kontroll.

Kanalgudstjänst den 11/8 läggs ut på hemsidan

Varmvattenberedare Yngve har fått i uppgift att ta in en offert på byta den.

Nomor ska kolla om det finns något mögel. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut, är under kontroll. Det kommer att göras en budgetjustering vid halvårsskiftet.

Behovslista

En del inköp behöver göras.

”Öppet Hus”

Den 4 juli gör vi en tacobuffé tillsammans. 

Hälsoveckan 21-29/9

Medverka med Boule, Qigong och Yoga.

Utflykt för styrelsen

Det diskuterades flera olika alternativ och datum för den traditionella utflykten där vi kan få inspiration till nya aktiviteter.

Fiber

Vi diskuterade fiber, framtida leverantör,router, nätverkslänkar etc, Det kommer viss erbjudande när det är inkopplat så Sten kollar vad som kan vara aktuellt

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdra till Amy och Gudrun att inköpa två postlådor. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Å. att inköpa ingredienser till tacobuffén. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att inköpa 10 dunkar diskmedel. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att inköpa fläktar till uthyrningsrummen. 

Styrelsen beslutade att göra den traditionella utflykten den 24 juli med avresa

kl. 9.00 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Å. att kolla med Rejmyre för den traditionella utflykten och lägga upp en plan. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Gudrun att hyra en minibuss till den 24 juli. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 24 juli 2019. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28