Protokoll Skebokvarns Bygderåd 12 oktober

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Monica Åkerblom 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Svar från kommunen, IKEA-kortet, Flyern. 

Information:

Hemsidan: Har haft 48627 besökare sedan den började.

Nya medlemmar: Två nya medlemmar Adil Ali Siti, Birgitta Karlsson.

Bokningarna; IP-Only har hyrt cafédelen måndag – torsdag troligen fram till april 2018.

Köksansvariga rapporterade att köket är under kontroll och fungerar bra.

Fiberläget; Det är grävt fram till huset..

Vattenläckage i källaren: Det var kopplingen till värmeelementet som sitter i uthyrningsrummet som behöver bytas, Yngve har stängt av kulventilerna och kontaktat rörmokare så nu försvinner inte trycket i tryckkärlet.

Konstutställare:   Maria Daragan ställer ut under november. 

Diskussion:

Reflektioner från Höstmarknaden

Det var mångfald, med många utställare och många besökare.

Reflektioner Hälsoaktiviteterna.

Tyvärr blev Yogan inställd på grund av sjukdom, hälsodryckerna blev uppskattade.

Ekonomi nuläget

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll.

Extra föreningspengarna

Slutredovisningen ska skickas in till kommunen men alla pengarna är förbrukade enligt ansökan.

Behovslistan

Sune ska fixa vindskivorna.

Aktiviteter på G.

Ullverkstad blir troligtvis den 2 – 3 februari 2018.

Första trivselkvällen är genomförd den 9 oktober, nästa trivselkväll blir den 6 november då skulle det vara höstspyssel på temat, styrelsen träffas den 30 oktober kl. 15,00 för att förbereda träffen. 

Ambassadör för Skebokvarn:

Kommunens turistinformatör har framfört ett önskemål att varje ort skulle ha en Ambassadör,

Detta diskuterades och styrelsen kom fram till att det är lämpligt att Skebokvarns Bygderåd är Ambassadör för Skebokvarn och ta upp det på träffen med föreningarna.

Kontaktperson för trafikfrågor:

Kommunens turistinformatör har framfört ett önskemål att varje ort skulle ha en kontaktperson för trafikfrågor. Detta diskuterades och styrelsen kom fram till att det är lämpligt att Skebokvarns Bygderåd är kontaktperson för trafikfrågor i Skebokvarn och ta upp det på träffen med föreningarna. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att inbjuda föreningarna på orten till ett möte den 28 november kl. 18,30 för att diskutera svaret från kommunen om ortsutvecklingen och kontaktperson för trafikfrågor, Ambassadör för Skebokvarn. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 16 november kl. 10.00.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28