Protokoll Skebokvarns Bygderåd 20 juni

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Monica Åkerblom

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Information:

Hemsidan Tomas Åkerblom kan vara behjälplig, Sten och Thomas ska gå igenom så att han kan vara ”back upp”

Medlemsvärvning det har kommit ett antal nya medlemmar, som styrelsen tillfrågat.

Bokningar det finns tre bokningar i juli och ett antal rumsuthyrningar.

Köksansvariga rapporterade att köket är under kontroll. Det ska finnas en ”hjälpreda” som gicks igenom som ska skrivas rent och inplastas och läggas i köket för att cafévärdarna ska vet vad som gäller.

Boulebanan är nu tillgänglig för spel, vi uppmanar folk på söndagar att prova på omgång för att få intresse. Det ska informeras på hemsidan.

Diskussion:

Lalla Hansson den 30 juni kl. 19,00

I nuläget är det 29 st anmälda

Ekonomi nuläget

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll.

Behovslistan

Vattenslangen är bytt och det fungerar.

Reflektioner från träffen med föreningarna den 13 juni.

Positivt att alla föreningarna var representerade, det var ett bra möte som resulterade att Bygderådet fick i uppgift att författa ett brev till kommunen om en återkoppling på vad kommunfullmäktige beslutat om i handlingsplanen.

Feriearbetande ungdom 10 – 30/7

Handledarschema gicks igenom, Gudrun och Amy tar den 10, 11, 12, 13 juli

Monica Å. tar den 17 och 19 juli

Inga tar den 18 och 20 juli

Monica A. tar den 24 och 25 juli

Sten tar den 26 och 27 juli

Inköpsresa Diskuterades vart den skulle gå, IKEA var ett av alternativen eftersom att vi behöver komplettera viss utrustning.

”Slöjddygnet” Det diskuterades om hur vi ska ha öppet och kom fram till att vi har öppet fredagen mellan 17 – 23 och lördagen mellan 12 – 23,59 och att det är återbruk av tyger, kaffepaket och andra åkerbruksprodukter

Marknadsföring

Vi behöver att marknadsföra oss att vi har en konferenslokal att hyra.

Beslut:

Styrelsen beslutade att genomföra en inköpsresa till IKEA den 28 september

Styrelsen beslutade att ha öppet under ”Slöjddygnet” fredagen mellan 17 – 23 och lördagen mellan 12 – 23,59

Styrelsen beslutade att uppdra till sekreteraren att göra ett förslag till brev från föreningarna i Skebokvarn om återkoppling till handlingsplanen som fullmäktige beslutat om.

Styrelsen beslutade att bjuda in Gunnar Andersson till föreläsning den 22 oktober mellan kl. 14 – 15.

Styrelsen beslutade att inköpa en låda (20 st) Skebokvarnsmust för försäljning i caféet.

Styrelsen beslutade att tillskriva politiska partierna i Flens Kommun och studieförbunden att vi har konferenslokal att hyra.

Styrelsen beslutade att lägga ut på hemsidan att Lotta Zackrisson ställer ut konstverk under juli.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 11 juli kl. 11.00

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och tillönskade ledamöterna en skön och trevlig sommar.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28