Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 2 september 2021

Närvarande:,Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Karin Lidström och Monica Andersson. Monica Åkerblom, Inga Lönn och Gudrun Lindgren. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Val av protokolljusterare 

Att välja Karin Lidström som protokolljusterare 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Bygdegårdarnas Riksförbund nyhetsbrev nr. 7, Flens Kommun info om föreningsbidrag, Sörmlands museum ang. utställning. Skrivelserna lades till handlingarna. 

Information:

Aktuella bokningar. Gicks igenom.

Caféskylten: Seth har gjort om skylten och den är uppsatt, huset har fått en adresskylt som också är uppsatt.

Folder om Skebokvarn: Det finns kvickfix pengar att söka till en sådan.

Bibliotekstaren den 10/8: Den var bra och biblioteket var nöjda.

Möte med Åke L. ang. avloppet: Sten och Monica har träffat Åken som är sammankallade i gruppen och gått igenom ritningar nu ska gruppen börja att arbeta.

Hemsidan: Den behöver att uppdateras.

Nya medlemmar: 12 nya medlemmar är registrerade.

Kaffebeställning 11/9: 15-20 personer kommer att besöka oss och vill ha kaffe och kaka.

Hälsoveckan 25/9-3/10: Vi har anmält att vi kommer att ha boule den 30/9 mellan 15-19.

Förvaltningsrätten vi har fått ett brev från FR där det ifrågasätter vem som har överklagat kommunens beslut om föreningsstöd. Monica A. har som ordförande i Skebokvarns Bygderåd skrivit under den. Nu frågar FR om det är Monica eller Bygderådet som överklagat. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica gav lägesbild och det ser bra ut.

Verksamhetsplan 2022

Är inskickad tillsammans med ansökan om föreningsbidrag.

Fiber

Är inkopplad men nu måste vi välja leverantör för att få det att fungera men det kan vänta till våren 2022. 

Tvättstugan

Elen är dragen nu måste en rörmokare kontaktas.

Inköpsbehov

Stolsdynor till stolarna på verandan ska kolla med sygruppen om de kan sy dynor.

Bygdecaféet

Det var uppe när cafévärdarna träffades den 31/8 och de flesta tyckte att caféet skulle hålla stängt året ut.

Höstens aktiviteter

Diskuterades namn på måndagsträffarna ” Öppet Hus/Dropp in på Skebokvarnsgården” blev det som passar bäst. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att svara Förvaltningsrätten i mål nr: 6529/21 att det är Skebokvarns Bygderåd som klagar på Flens Kommuns beslut om föreningsstöd. 

Styrelsen beslutade att bjuda in föreningarna på orten ang. folder om Skebokvarn den 20 oktober kl. 18,00. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att uppdatera hemsidan. 

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan och underhållsplan för 2022. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga och Monica Å. att fixa kaffet den 11/9. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att kontakta en rörmokare till tvättstugan. 

Styrelsen beslutade att ha Bygdecaféet stängt året ut. 

Styrelsen beslutade att ha en fixardag den 16 oktober mellan 9,00 – 15,00. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Gudrun att inköpa rengöringsmedel ”super 10”. 

Styrelsen beslutade att starta ” Öppet Hus/Dropp in på Skebokvarnsgården” den

6 september mellan 10 – 17 och därefter varje måndag. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 14/10-21 kl. 10,00. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28