Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 19 mars 2019

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Inga Lönn 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Bygdegårdarnas Nyhetsbrev nr 2, Ny hemsida lades till handlingarna. Hela Sverige ska leva, lades till handlingarna. Arkivutbildning från Kommunen, lades till handlingarna. Från Flens Kommun om stöd för att utveckla lokal service i gles- och landsbygd som tillväxtverket vill testa ny teknik och nya arbetssätt, lades till handlingarna. 

Återkopplingar:

USB-minne med gamla bilder är klart, en checklista hur man sätter på det på TVn ej klart fortsättning följer.

Bullermätning hos trafikverket har inget hörs ifrån.

El-genomgång är på gång men inte klart.

Ortsutvecklingen/lekplatsen väntar på återkoppling från kommunen.

Trädbeskärning Lars Karlsson ska göra det framåt våren. Gudrun stöter på Sven-Åke Karlsson. 

Information:

Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom.

Caféet: Är under kontroll, sköljmedel är justerat i diskmaskinen.

Faktura på rep av frys: Monica har varit i kontakt med Cylinda för ev. återbetalning, men inget svar.

Thai-matlagning: Var bra och uppskattat, eventuellt flera gånger till hösten.

Konstutställning: Maj-Lis ställer ut i maj till midsommar.

Konstutställning: Roger Andersson ställer ut från midsommar till juli. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut, är under kontroll. Deklaration ska göras

Ansvarsområden/fördelning

Tas upp efter årsmötet.

Behovslista

Ev. behövs en högtalare så man kan prata i en så kallad ”mygga”. 

Aktivitetslista

”Öppet Hus” vara eller icke vara, tages upp på årsmötet, för att se om intresse finns.

Information om fiber

Tages upp på årsmötet för att se om intresse finns.

Årsmötet

Allt klart, ca: 30 har anmält sig, Inga beställer smörgåstårta.

Trygghetsvandring 13 mars

Var positivt, protokoll kommer att finnas på Flens Kommuns hemsida.

Revision

Revisorerna har inte haft några anmärkningar, men ifrågasatte om vi har någon resepolicy och uppvaktningspolicy som styrelsen tar med sig och upprättar. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdra till Stenkolla om det finns någon enklare högtalaranläggning med ”mygga” 

Styrelsen beslutade att Monica A, Monica Å. och Karin åker till Vadsbro på träff med Byggde nätverket den 25 mars. 

Styrelsen beslutade att bjuda in till ”Värdtrff” den 14 maj kl.. 18,00 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. att ta kontakt med en fotvårdsterapeut i Hälleforsnäs för att höra om hon kan ha medicinsk fotvård i Skebokvarnsgården. 

Styrelsen beslutade att  ha vårstädning den 11 maj. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att begära en offert på 7 st brandvarnare. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 8 april 2019 kl. 10,00 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28