Protokoll Skebokvarns Bygderåd 6/4

Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 6 april 2017 kl. 10.00 -12.00

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Monica Andersson och Gudrun Lindgren

Dagens protokolljusterare: Monica Åkerblom

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Inbjudan att delta på föreningsmässa 6/5, Inbjudan synpunkter översiktsplanen.

Information: Årlig genomgång – fastighet/brand av ”Ditt Brandskydd” har den 30 mars kollat brandvarnarna och brandsläckarna allt var OK, nya magneter på brandvarnaren i gröna rummet.

Flens kommun/Feriearbetare

Viktiga datum:

  • 30/3 - Ungdomarna får besked om arbetsplats och har sedan fram till den 9/4 på sig att svara ja eller nej till arbetet.
  • 10/4 - Ni får besked om vilka personer som kommer att jobba hos er. Bekräfta till oss med att svara på mailet ni får då så att vi vet att ni har sett det. Ni ska sedan ta kontakt med de ungdomar som ska jobba hos er och hälsa dem välkomna och bestämma de praktiska detaljerna kring deras jobb i sommar.
  • 23/4 - Har ni inte fått tag på ungdomarna fram till denna dag så hör ni av er till oss. Vi kommer då att kontakta dem men hör vi inget förlorar de sin plats.
  • 25/4, kl. 8-9 eller kl. 18-19 - Infoträff för alla handledare och kontaktpersoner. På dessa träffar kommer vi att gå igenom allt ni behöver veta inför att ta emot feriejobbare. Det är ett obligatoriskt möte och ni ska skicka minst en representant till en av träffarna. Denna representant ansvarar för att all er personal som behöver får ta del av det som sägs och gås igenom på mötet får göra det. Vi bjuder på frukost eller fika beroende på vilken av träffarna ni kommer på.  Anmäl er till detta obligatoriska möte senast 18/4 till feriejobb@flen.se
  • 18/5 kl. 18-20 - Kick-off för feriejobbarna. Vi vill ha er närvarande på en träff med ungdomarna där ni har chans att ge dem en första introduktion till arbetsplatsen. Denna träff är obligatorisk för alla feriejobbare och de får betalt för de två timmarna. Anmäl er senast 11/5 till feriejobb@flen.se

Bokningar den 8 april Kramnäs vägförening, 20 april Jägarförbundet.

Mat cirkel för herrar kan starta under hösten då det finns ett antal herrar som har deltagit i en cirkel i Flen och att man pratat med cirkelledaren att lägga den på Skebokvarnsgården.

Diskussion: Samarbetet med Idrottskamraterna om att har cafét öppet som värmestuga efter valborgselden var inte någon bra idé då det blir väldigt sent och att det finns korv och kaffe vid idrottsplatsen. Vi har cafét öppet som vanligt mellan 12.00 – 16.00.

Boulebanan ska vi fråga Thomas Åkerblom om han kan titta på och få iordning den eventuellt behövs ett staket bortom flaggstången så det inte går att åka runt.

Lalla Hansson kommer den 30 juni men vi har inte fått några affischer än, vi lägger ut en blänkare på hemsidan om detta.

Gudrun och Amy förbereder värdträffen den 27 april där vi ska ta upp följande frågor: Egenkontrollen, Checklista för söndagscafét, Städschema för köket, Innehållet i lådorna och märkning, övriga frågor.

Inga och Monica Å. gör smörgåstårta den 26 april.

Inköp av städutrustning får vänta till efter värdträffen.

Ortsutvecklingsplanen för Skebokvarn händer inte så mycket så Monika A. tar kontakt med Tage Persson ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för att höra vad som ska ske.

Beslut: Styrelsen beslutade att höja hyran för lägenheten med 1,26 % från 1 maj 2017 detta är samma höjning som Flens Bostads AB tar ut.

Styrelsen beslutade att inköpa en diskkorgsvagn för 3 885 kr.

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att inköpa en märkapparat så det går att märka innehållet i lådorna.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 2 maj kl. 10.00

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28