Skebokvarns motorbåtklubb

Ordförande Lennart Gustafsson, 070-264 35 06

Sekreterare Anders Reutermo, 070-571 69 46

Kassör Leif Åberg, 070-962 92 18

Skebokvarns motorbåtklubb bildades år 1959.

Båtplatsen är belägen i Kvarnsjön nedanför idrottsplatsen och är uppdelad i 55 platser.

Platserna är i första hand avsedda för boende inom Skebokvarns samhälle.