IF Kamraterna Skebokvarn

IF Kamraterna Skebokvarn bildades 1936 genom en sammanslagning av Skebokvarns Bollklubb och IF Kamraterna Helgesta.

Föreningens första ordförande var Karl Nilsson, Aspgården, sekreterare var Alvar Karlsson, Prästgården samt kassör Julius "Julle" Palmquist, Skebokvarn.

Föreningen äger och sköter Lindvallens IP. Försöker att aktivera i första hand bygdens yngre innevånare och har sedan många år skött Valborgsmässofirandet på orten.

För tillfället sköts även det kommunala badet av IFK.

Ordförande Tomas Andersson

Kassör Christer Johansson

Sekreterare Jessica Lundgren

Ledamot Christer Alexandersson

Ledamot Niklas Andersson

Suppleant Per Sjöberg

Suppleant Björn Karlsson

Revisor Caroline Baudou

Revisor Björn Zetterqvist

Revisorssuppleant Magnus Malmberg

Revisorssuppleant Mikael Andersson

Valberedning Bosse Åström