Invigning av den nya mötesplatsen den 27 november 2016