sept. 4.9 By-loppis Höstmarknad T-föreningen  
    Boule måndagar  em    
  13.9 B-råd       
    Biblioteket 5,19 sept.    
  29.9 Bokcirkel      
  25/9 Samverkan Loppis Kyrkan/Hembygdsföreningen/Bygderådet  
    Omvårdnadsdag??      
alla måndagar Öppet Hus kl 10-16 5 12 19 26 
    Bygde-cafe alla sö 12-16    
           
okt.   Boule måndagar  em    
    Bygde-råd      
    Biblioteket      
  5.10 Matlag Monica, Thomas, Karin och Bengt-Åke
    Bokcirkel      
    Öppet Hus Alla måndagar 10-16 3 10 17 24 31 
    Bygde-cafe Alla sö kl 12-16    
  13.10 Värdträff kl 18.00    
  17.10 Trygghets vandring      
  18.10 Omvårdnadsdag start kl 09.00