Skebokvarns Bygderåd bildande

14/1 2006 kallade dåvarande ordförande i Helgesta Hembygdsförening - Irmgard Carlsson - Skebokvarnsborna till möte för att diskutera nyttan och värdet av att Skebokvarnsgården fanns kvar. Detta med anledning av att kommunens tjänstemän föreslagit försäljning av Skebokvarnsgården. Irmgard betonade särskilt vikten av en lokal för ungdomsverksamhet.

På mötet bildades en arbetsgrupp som fick uppgiften att titta på möjliga användningsområden, driftsformer och ekonomi. Från kommunens sida lämnade man en tidsfrist fram till augusti 2006.

Arbetsgruppen skickade bla ut en enkät för att få idéer/förslag om användningsområde och gjorde även driftkalkyler dels som hyresgäst och dels som ägare av Skebokvarnsgården.

I juni 2006 så utsågs en interimsstyrelse för ett kommande Skebokvarns Bygderåd och interimsstyrelsen fick uppdraget att jobba vidare med ett projekt genom Leader plus/Våg 21- landsbygdsutveckling.

Skebokvarns Bygderåd bildades så  2006-12-03 av ett 15-tal ortsbor och i samband med detta så sändes också projektansökan för landsbygdsutveckling in under namnet "Kraftsamling Skebokvarn".

Till ordförande valdes Monica Andersson och till styrelseledamöter valdes Karin Lidström, Sune Hårdh, Kerstin Bergström och Ingegärd Fastlund.

Till revisorer valdes Walter de Keyzer och Gunilla Albertson och mötet beslutade vidare att styrelsen skulle tillfråga övriga föreningar på orten om de kan välja personer till valberedningen.

Kraftsamling Skebokvarn;

"Skebokvarnsgårdens Bygderåd med Skebokvarnsgården skall vara en varm välkomnande öppen plats för såväl fast boende som besökande i alla åldrar.

En central samlingsplats för alla gör byn attraktiv för de som redan bor här och för nyinflyttning till orten och främjar på sikt återuppbyggandet av den infrastruktur som behövs för att göra Skebokvarn till det levande och dynamiska samhälle det en gång var.

De boende i Skebokvarn och närområden vill ha en pretentionslös mötesplats för de aktiviteter många grupper önskar kunna utöva tillsammans. En ombonad och välkomnande lokal för social gemenskap, avkoppling, rekreation och personlig utveckling.

Syftet är att främja Vi-känsla och stolthet i Skebokvarn och Flens kommun, där människor redan genom att träffas i ett gemensamt hus verkar för etnisk förståelse, överbrygga främlingskap mellan åldrar, nyinflyttade från storstadsområden men också nya svenskar.

En plats att skapa kontaktytor och ett bredare socialt nätverk med andra boende i trakten. I en tid av stegrad främlingskap mellan individer och grupper är detta särskilt viktigt."

Dela den här sidan